Impuls jest złym doradcą

W życiu zdarzają się różne sytuacje, które wymagają od nas podjęcia trudnych decyzji. Są to w dużej mierze decyzje, które musimy podjąć bardzo szybko. Ale ze względu na powagę sytuacji, powinniśmy się nad nimi poważnie zastanowić. Gdyż może to mieć wpływ na nasze późniejsze życie. Taką trudną decyzją jest kredyt. Ponieważ zaciągnięcie pożyczki, to w dzisiejszych czasach, nie jest żaden problem, jednak wymaga od nas zweryfikowania wielu opcji. Wszystko co człowiek, robi w życiu ma swoje plusy i minusy. Tak samo jest z kredytem. Jeżeli podejmiemy pochopną decyzję, bo kierowaliśmy się impulsem, nie trudząc się nawet aby zobaczyć inne oferty innych banków, tylko bierzemy pierwszą lepszą, to później możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie pretensje. Dlatego warto przede wszystkim zapoznać się z ofertami innych banków, poczytać dokładnie umowy, oraz wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie dla nas. Wtedy i my będziemy zadowoleni i bank, że pozyskał wiarygodnego klienta. Dlatego pamiętajmy, iż dobra decyzja zawsze procentuje.

Pożyczanie – oddawanie

Bardzo wygodnym sposobem finansowania zakupów jest dokonywanie ich w systemie ratalnym. Nie trzeba wtedy obciążać domowego budżetu, a wydatek rozłożony równomiernie na okres sześciu czy dwunastu miesięcy, bywa prawie niezauważalny. kredyty potrafią ułatwić życie tym, którzy umiejętnie z nich korzystają. Bez długotrwałego oszczędzania urządzić można mieszkanie, kupić samochód czy sprzęt agd. Za kredyty wyjechać można na wakacje, ukończyć studia, a nawet poddać się operacjom plastycznym. Jednak, jak we wszystkim w życiu, tak również w pożyczaniu zachować trzeba umiar, dostosowując zobowiązania finansowe do własnych możliwości. Chociaż banki oferują bardzo wysokie limity, zarówno na kartach debetowych jak i kredytowych, nie należy ulegać chwilowej pokusie. Kredyty, przy całym ich dobrodziejstwie, niosą też pewne zagrożenie. To groźba wpadnięcia w spiralę długów, z której wyjście jest bardzo trudne. Warto o tym pomyśleć zawczasu i rozsądnie planować wydatki, pamiętając że pożyczane pieniądze i tak zawsze trzeba zwrócić.

Czym jest kredyt konsumpcyjny?

W ofertach większości, jeśli nie wszystkich banków znaleźć można kredyt konsumpcyjny. Często reklamowany on jest jako niskooprocentowany, dostępny po spełnieniu niewielu formalności lub spłacany w atrakcyjnych ratach. Kredyt konsumpcyjny to kredyt udzielany na dowolny cel, w wysokości ustalanej indywidualnie, w zależności od dochodów kredytobiorcy. Jego zabezpieczeniem są regularne wpływy na konto klienta, najczęściej pochodzące z umowy o pracę, nie potrzeba więc poręczenia innych osób. Kredyt konsumpcyjny daje szerokie możliwości finansowania bieżących potrzeb.

Można nim pokryć koszty remontu mieszkania, zakup mebli lub wyjazd zagraniczny

Można go też przeznaczyć na inne, dowolne cele. Za każdym razem należy rzetelnie przeanalizować umowę i dobrze obliczyć faktyczny koszt tego najpopularniejszego na rynku produktu bankowego. Często niskie oprocentowanie jest tylko haczykiem mającym przyciągnąć klienta a rzeczywiste koszty przewyższają ofertę konkurencji. Bywa też, że oferta dla stałego klienta jest atrakcyjniejsza niż dla tego, kto przychodzi “z ulicy”.

Kredyt, a pożyczka

Kredyt i pożyczka to terminy, które większość ludzi najczęściej stosuje zamiennie, ponieważ i w jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z zaciągnięciem długu. Mimo to kredyt i pożyczka to dwa odmienne terminy, które charakteryzują się odmiennymi konsekwencjami prawnymi i ekonomicznymi.

Zasadnicza różnica polega na tym, że pożyczek może udzielić każdy, może to być zarówno osoba fizyczna jak i jakaś instytucja. Warunek jest taki, że podmiot udzielający pożyczki musi być właścicielem pożyczanych pieniędzy, dlatego właśnie wszystkie kwestie związane z pożyczkami regulowane są przez kodeks cywilny.

W przypadku kredytów natomiast, prawo ich udzielania należy jedynie do banków. Środki na kredyt pochodzą natomiast z depozytów powierzonych przez klientów danego banku i w tym przypadku umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. Kredyty i pożyczki to innymi słowy zaciąganie długu, jednak jeśli chodzi o zwrot to umowa kredytu zawsze określa jego termin, natomiast w przypadku umowy pożyczki nie istnieje wymóg jego określenia.

Kapitał, który został przekazany na podstawie umowy o pożyczkę, staje się własnością pożyczkobiorcy, który może dysponować tymi środkami. Z takiej umowy pożyczki wynika fakt, iż w przypadku pożyczki pieniężnej tylko gotówka może być przedmiotem umowy. Inaczej jest w przypadku kredytu bankowego. Tutaj bank jedynie oddaje do czasowej dyspozycji kwotę pieniężną, którą dysponuje kredytobiorca. Jednak kwota ta nie staje się własnością kredytobiorcy i jest to bezgotówkowy pieniądz bankowy, który ma formę zapisu na rachunku.

Kredytu bankowego nie dostaje się w postaci gotówki do ręki. Najbardziej zasadniczą sprawą jest to, że bank udziela kredytu na ściśle określony cel. Jeżeli środki nie będą wykorzystane na cel zawarty w umowie, bank może zażądać ich natychmiastowej spłaty. Większe przywileje natomiast mają osoby korzystające z tzw. kredytu konsumpcyjnego i kredytu gospodarczego na wydatki bieżące. Za udzielenie kredytu bank pobiera wynagrodzenie, które ma postać prowizji i oprocentowania od przekazanego kapitału.

Zupełnie inaczej jest w przypadku pożyczek, ponieważ mogą one być nieodpłatne, ponieważ niewyobrażalne jest aby za każdym razem, gdy pożyczamy znajomym jakieś pieniądze naliczać odsetki. Ostatnią najważniejszą kwestią jest fakt, iż umowa kredytu musi być obowiązkowo zawarta na piśmie, jeśli natomiast chodzi o umowę pożyczki, umowa na piśmie jest wymagana, gdy wartość pożyczki przekracza 500 zł.